Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

Organizatorzy kampanii Hamuj raka! Daj szansę płucom!: sytuacja w raku płuca jest alarmująca, potrzeba konkretnych zmian! Ruszyła kolejna odsłona kampanii Hamuj raka! Daj szansę płucom! organizowanej przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca i Fundację „Pokonaj Raka”.

Tym razem wspólny wysiłek organizacji pacjentów i ekspertów w dziedzinie medycyny zogniskował się na opracowaniu postulatów zmian, które mają pozwolić osiągnąć dwa główne cele, czyli znaczące zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca i podwojenie wskaźnika 5-letnich przeżyć w tej chorobie

Organizatorzy kampanii Hamuj raka ! Daj szansę płucom ! alarmują - sytuacja w raku płuca jest alarmująca, potrzeba konkretnych zmian !

Ruszyła kolejna odsłona kampanii Hamuj raka ! Daj szansę płucom ! organizowanej przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca i Fundację "Pokonaj raka". Tym razem wspólny wysiłek organizacji pacjentów i ekspertów w dziedzinie medycyny zogniskował się na opracowaniu postulatów zmian, które mają pozwolić osiągnąć dwa główne cele, czyli znaczące zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca i podwojenie wskaźnika 5 - letnich przeżyć w tej chorobie.

" Uwaźamy, że sytuacja w raku płuca jest alarmująca - co roku nowotwór ten diagnozowany jest u około 23 tys. osób, prawie tyle samo na niego umiera. To najpopularniejszy nowotwór w Polsce, zarówno wśród męźczyzn jak i kobiet. Zwykle diagnozowany jest w póżnym stadiach zaawansowania, co wiąże się ze złymi rokowaniami dla chorych, a przeźycia pięcioletnie nie napawają optymizmem: tylo 13,6 % męźczyzn i 18,5 % kobiet źyje pięć lat po diagnozie. W raku piersi to 77 % a w czerniaku 65 % - chcemy podobnych statystyk w raku płuca" - mówi Elźbieta Kozik, prezes organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Grono ekspertów - uznanych specjalistów z zakresu onkologii oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich - Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca ( oddziały Szczecin i Gdańsk) przeanalizowały obecną sytuację w raku płuca, co pozwoliło zdefiniować postulaty zmian. Ich nadrzędnym celem jest reforma całego modelu profilaktyki i opieki nad chorymi na raka płuca w Polsce. Powinna ona mieć charakter kompleksowy i obejmować nie tylko pierwszą i wtórną profilaktykę, diagnostykę i leczenie, ale także opiekę po leczeniu, czyli rehabilitację i leczenie psychoonkologiczne. Niemniej istotna jest obserwacja, mająca na celi leczenie powikłań terapii onkologicznej praz jak najszybsze wykrycie ewentualnego nawrotu choroby.

Potrzebne są konkretne zmiany.

1. Profilaktyka pierwotna:

- edukacja społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży w obszarze skutków palenia tytoniu i podgrzewania nikotyny

- eliminacja wszelkiej reklamy i ekspozycja produktów tytoniowych oraz podniesienie cen papierosów

- sprawnie działająca sieć Poradni Pomocy Palącym

- obowiązkowe zaangażowanie lekarzy POZ i Medycyny Pracy w działania profilaktyczne w grupach ryzyka raka płuca

2. Profilaktyka wtórna:

- wdrożenie i popularyzowanie programów wczesnego wykrywania nowotwórów płuca w grupach ryzyka

3. Diagnostyka:

- ujednolicona ścieżka diagnostyczna zapewniająca optymalną diagnostykę patomorfologiczną, genetyczną i molekularną

4. Leczenie:

- powołanie tzw. Lung Cancer Units - ośrodków kompetencji dla właściwej diagnostyki i leczenia nowotwórów płuca

- lepsza dostępność do procedur medycznych, zgodnych ze światowymi rekomendacjami ( w tym jednoczasowa radiochemioterapia, nowoczesna radioterapia)

- dostępność do innowacyjnych terapii zgodnie z rekomendacjami ekspertów

- skrócenie czasu oczekiwania na dostępność innowacycjnych terapii dla pacjentów w tym usprawnienie ścieżki ratunkowego dostępu do technologii leczniczych (RDTL)

" Naszym celem jest znaczące zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca w Polsce oraz dwukrotne zwiększenie wskaźnika przeżyć 5 -letnich w populacji chorych. Co więcej, wierzymy, że wprowadzenie postulowanych przez nas zmian, choć może na początku wymagające mobilizacji i determinacji wszystkich interesariuszy, będzie docelowo co najmniej neutralne dla budżetu państwa, przynosząc realne oszczędności m.in. w zakresie kosztów pośrednich" - dodała Elźbieta Kozik

Liczba zgonów spowodowanych rakiem płuca wśród kobiet przewyższyła liczbę zgonów spowodowanych rakiem piersi – pomimo, że to właśnie rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Główną przyczyną tego zjawiska jest obserwowana w Polsce utrzymująca się liczba kobiet palących papierosy przy jednoczesnym spadku liczby palących mężczyzn - przypomina Poradnia Pomocy Palącym z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.

 Rak płuca jest drugim, najczęściej występującym nowotworem złośliwym zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn w Polsce (zaraz po raku piersi i raku gruczołu krokowego). Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2016 roku na raka płuca zachorowało 7 730 kobiet oraz 14 466 mężczyzn, zmarło natomiast 7 635 kobiet i 16 177 mężczyzn.

Dodatkowo, kolejny już rok, liczba zgonów spowodowanych rakiem płuca wśród kobiet przewyższyła liczbę zgonów spowodowanych rakiem piersi – pomimo, że to właśnie rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Główną przyczyną tego zjawiska jest obserwowana w Polsce utrzymująca się liczba kobiet palących papierosy (przy jednoczesnym spadku liczby palących mężczyzn). Ten trend ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie zgonów na raka płuca wśród mężczyzn i wzrastającej wśród kobiet - informuje COI.

Rak płuca również na świecie pozostaje poważnym wyzwaniem zdrowia publicznego - dane epidemiologiczne Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (GLOBOCAN 2018) pokazują, że w 2018 roku ten rodzaj nowotworu występował najczęściej w populacji światowej mężczyzn
i jako trzeci w populacji kobiet. Dodatkowo, prognozy ukazujące trendy epidemiologiczne do 2040 roku wskazują, że w kolejnych latach zarówno zachorowalność, jak i umieralność na raka płuca będą rosnąć.

Dym tytoniowy

Główną przyczyną zachorowań na raka płuca jest dym tytoniowy. Nawet około 90 proc. wszystkich przypadków raka płuca związanych jest z paleniem tytoniu, a ryzyko wystąpienia tej choroby jest ponad dwudziestokrotnie wyższe u palaczy niż osób niepalących.

Dym tytoniowy ukazuje swoją wysoką toksyczność nie tylko poprzez znaczne zwiększenie ryzyka zachorowania na raka płuca, ale również na inne nowotwory, takie jak m.in.: rak gardła, trzustki, pęcherza moczowego, szyjki macicy, czy żołądka.

W Polsce od lat podejmowane są wysiłki na rzecz ograniczenia zdrowotnych skutków palenia tytoniu w społeczeństwie. Liczne rozwiązania legislacyjne zmniejszające narażenie na dym tytoniowy oraz narodowe programy zdrowotne (Narodowy Program Zdrowia, Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych) wzmacniane są także podejmowanymi działaniami interwencyjnymi.

Poradnia Pomocy Palącym w COI

Od 1996 r, przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie funkcjonuje Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym, która była pierwszym tego typu rozwiązaniem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Numery telefonu do Poradni (801-108-108 oraz 22 211 80 15 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-21.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-15.00), znajdują się na każdej paczce papierosów, a dzwoniące tam osoby mogą uzyskać profesjonalną pomoc w wyjściu z choroby - uzależnienia od tytoniu.

Źródło: COI

BPO

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image