Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

Fundacja "Pokonaj raka" jest członkiem obu rad. Celem nadrzędnym obu rad jest działalność dla dobra pacjentów, wzmocnienie ich roli i pozycji w systemie ochrony zdrowia.
26 października 2022 r., w Ministerstwie Zdrowia odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie obu Rad z gościnnym udziałem prof. Agnieszki Mastalerz-Migas, konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej. W spotkaniu uczestniczył również Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Prof. Mastalerz-Migas przybliżyła obecnym na spotkaniu przedstawicielom organizacji, zasady funkcjonowania modelu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Nowy model opieki obowiązuje od 1 października 2022 r. W ramach tego modelu pacjent ma zapewnioną kompletną diagnostykę i terapię w chorobie przewlekłej (objętej koordynacją), w tym indywidualny plan opieki medycznej. Projekt spotkał się z dużym uznaniem uczestników posiedzenia.

W dalszej części spotkania omówione zostały zasady współpracy obu rad. Wskazano, że celem nadrzędnym jest działalność wzmacniająca rolę pacjentów w systemie ochrony zdrowia. Rady współpracują ze sobą na równych prawach i będą spotykały się plenarnie co najmniej raz w roku. Podczas tych spotkań będą podsumowywać swoje działania na rzecz środowiska pacjentów oraz całego systemu.

Podczas spotkania przedstawiono także list intencyjny, który określa cele i zasady współpracy obu Rad. List mogą Państwo pobrać stąd: list intencyjny

Ważnym elementem współpracy jest także wyznaczenie przedstawicieli do kontaktu, w tym do wymiany bieżących informacji, zapytań kierowanych przez organizacje, przekazywania spraw, które wymagają pilnego podjęcia. Przedstawicielem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta została Marzanna Bieńkowska - opiekun Rady. Natomiast przedstawicielem Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym ds. zdrowia będzie Magdalena Kołodziej - wiceprzewodnicząca Rady.

źródło Biuro RPP

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image