Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

Mental Health Europe, współnie z Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego zaprosiło naszą Fundację do udziału w spotkaniu poświęconym przejrzystości współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów. 

Spotykamy się w dniu dzisiejszym w Warszawie, w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul.Długa 23/ 25 w godzinach 9:30 - 16:15. 

Mental Health Europe, wspólnie z Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego organizuje spotkanie poświęcone przejrzystości współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjenckimi.

Spotkanie podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne, które dotyczyć będą relacji przemysłu farmaceutycznego i lekarzy, współpracy firm farmaceutycznych z organizacjami pacjentów oraz skuteczności samoregulacji działalności producentów leków innowacyjnych i generycznych. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, środowiska akademickiego, medycznego, organizacji pacjentów i użytkowników opieki psychiatrycznej, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz instytucji publicznych działających w obszarze ochrony zdrowia.

Spotkanie jest częścią europejskiego projektu "Shedding Light", który analizuje kwestie przejrzystości relacji sektora zdrowia psychicznego z przemysłem farmaceutycznym. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat znaczenia przejrzystości w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz zachęcanie do przyjęcia regulacji dotyczących przejrzystości przepływów finansowych i rzeczowych pomiędzy firmami a środowiskiem medycznym tzw. sunshine laws.

Sytuacja w poszczególnych krajach europejskich róźni się pod kątem podejścia do przejrzystości tych relacji. Wkilku krajach takich jak Belgia, Francja, Portugalia i Dania wprowadzono legislację, która obliguje przedstawicieli zawodów medycznych i firmy farmaceutyczne do raportowania o przepływach finansowych pomiędzy nimi. W innych krajach te relacje uregulowane są tylko częściowo. Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) samodzielnie uregulowała zasady przejrzystości współpracy, które zostały w róźnej formie przyjęte przez kraje członkowskie. W Polsce implementacją Kodeksu Przejrzystości zajmuje się INFARMA, która od 2015 roku publikuje informacje na temat przepływów finansowych pomiędzy przemysłem farmaceutycznym i lekarzami (upublicznione dane pochodzą tylko od lekarzy, którzy wyrazili na to zgodę).

W czasie debaty rozmawiać będziemy między innymi o tym: Czym są konflikty interesów i kiedy mogą być groźne? Jak pogodzić ochronę danych osobowych z dążeniem do transparentności w systemie ochrony zdrowia? Czy organizacje pacjentów powinny być sponsorowane przez firmy farmaceutyczne?

Konferencja odbywa się pod patronatem "Kultura Liberalna".

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image