Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

Epidemia SARS-CoV-19 to ogromne wyzwanie dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Po kilkunastu tygodniach doświadczeń z pandemią liderki czołowych organizacji pacjentów onkologicznych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej spotkały się z Panem Sławomirem Gadomskim.

o kilkunastu tygodniach doświadczeń z pandemią liderki czołowych organizacji pacjentów onkologicznych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej spotkały się z Panem Sławomirem Gadomskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i przedstawiły potrzeby chorych onkologicznie w tym specyficznym czasie oraz zaproponowały swoje rozwiązania.

Wszystkie najważniejsze kwestie ujęte zostały w piśmie z dnia 15.06.2020 roku: http://federacjaonkologiczna.pl/2020/06/15/ogolnopolska-federacja-onkologiczna-prosi-ministra-zdrowia-o-spotkanie-na-ktorym-omowione-bylyby-kluczowe-i-niezbedne-dzialania-zmierzajace-do-wyjscia-z-kryzysu-w-opiece-onkologicznej/

Poruszone problemy zostały szczegółowo omówione wraz z koncepcjami ich rozwiązania. Poczucie bezpieczeństwa pacjentów onkologicznych jest kluczowe, by chorzy mogli bez obaw bezpiecznie powrócić do leczenia. Informacja – czytelna, prosta, dostępna dla pacjenta jest kluczowa w jego budowaniu.

M861Z2W3W0P0N195C9m3I4I3G6B4E6F0

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image