Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

Fundacja Pokonaj raka to zastrzeżony znak słowno -graficzny. Chroniony, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, pod Numerem 367880

Fundacja "Pokonaj raka" została powołana Aktem Notarialnym, w dniu 11.04 2011 roku. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.05.2011 r. 👉 Nasza #Fundatorka i #Prezeska Kasia Gulczyńska wspiera osoby z doświadczeniem onkologicznym od 2007 roku.

❗️Fundacja "Pokonaj raka" jest znakiem towarowym, chronionym od momentu powstania/ prawo pierwszeństwa.

❗️Fundacja "Pokonaj raka" prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. To znaczy że fundacja jest firmą i jej nazwę oraz znak graficzny chronią przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 5 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów/ pacjentów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy etc.

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image