Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

 Ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady (...). Ogólnopolska Federacja Onkologiczna w ramach której działa Fundacja "Pokonaj raka" wnioskowała o zabezpieczenie zapisu w Rozporządzeniu dotyczącego prawa pacjenta do wyboru formy porady. 

Cieszymy się, że nasz wniosek został ujęty w Rozporządzeniu. 

Pacjencie! Masz prawo do wyboru formy porady w gabinecie lekarza POZ. § 3. Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ, który obejmuje: 1) informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym; ▶️całe rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/…/d…/WDU20200001395/O/D20201395.pdf

W połowie sierpnia br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady (..). W ramach wspólnych działań w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej wznioskowaliśmy o zabezpieczenie zapisu w Rozporządzeniu dotyczącym prawa pacjenta do wyboru formy porady. Rozmowy takie odbyliśmy z Panem Januszem Cieszyńskim - Ministrem Zdrowia. Cieszymy się, że nasz wniosek został ujęty w Rozporządzeniu z dnia 14 sierpnia br.

Pacjencie! Masz prawo do wyboru formy porady w gabinecie lekarza POZ.

& 3. Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielonej w ramach POZ, który obejmuje:

1) Informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żadanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image