Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

Dobre wieści płyną z #MinisterstwoZdrowia, bogata listopadowa lista refundacyjna to wynik otwartości Pana Ministra #MaciejMiłkowski i wielu organizacji działających w obszarze zdrowia. Serdecznie dziękujemy w imieniu Pacjentów ❤

Oto zmiany, które będą obowiązywać od 01.11.2022 r.:

1. Piqray alpelisyb B.9.FM LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50) Leczenie I lub II linii przerzutowego HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji PIK3CA.
Terapia skojarzona z fluwestrantem, stosowana po progresji lub nawrocie raka piersi w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy.
2. Talzenna talazoparyb B.9.FM LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50) Leczenie II lub III linii przerzutowego HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2, po uprzednim zastosowaniu hormonoterapii z lub bez inhibitorów CDK4/6.
3. Talzenna talazoparyb B.9.FM LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50) Leczenie I lub II linii przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2.
4. Trodelvy sacytuzumab gowitekan B.9.FM LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50) Leczenie II lub III linii przerzutowego potrójnie ujemnego w przypadku pacjentów, którzy wcześniej otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego. Technologia lekowa o wysokim poziomie innowacyjności (technologia finansowana
z Funduszu Medycznego)
Link do obwieszczenia:
https://bit.ly/3gv6B6z

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image