Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

NIE PALĘ WCALE !
APEL DO RZĄDZĄCYCH
Warszawa, 31 maja 2022 r. - Każdego roku w dniu 31 maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa (World No Tobacco Day) zainicjowany w 1987 roku przez WHO, mający na celu zwrócenie uwagi na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia papierosów.


Epidemia tytoniu jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego, rocznie ponad 8 milionów ludzi na całym świecie umiera z powodu chorób odtytoniowych. Ponad 7 milionów tych zgonów jest wynikiem bezpośredniego palenia tytoniu, a około 1,2 miliona jest skutkiem narażenia osób niepalących na bierne palenie. W Polsce w wyniku chorób wywołanych paleniem tytoniu każdego dnia umiera 200 osób ! Bank Światowy szacuje, że w Polsce koszt leczenia chorób wywoływanych dymem tytoniowym, to 15 % całkowitych wydatków na leczenie.
Według badania przeprowadzonego przez CBOS w 2021 r. „Postawy wobec palenia papierosów” pali jedna trzecia dorosłych Polaków, ok. 7,5-8 milionów osób. Od roku 2007 odsetek palących w zasadzie się nie zmienia. Popularność palenia jest zróżnicowana w zależności od poziomu wykształcenia badanych – najczęściej palą osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (41%), a najrzadziej – z wyższym (19%). Ogromna większość osób przyznających się do palenia papierosów deklaruje, że robi to regularnie (82%), stosunkowo nieliczni (18%) palą okazjonalnie.
Alarmujące pozostają dane z raportu PolNicoYouth opublikowanego w 2020 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) zgodnie z którym ponad 60% uczniów próbowało już palić papierosy i prawie połowa 15-latków ma już za sobą inicjację nikotynową. Większość młodych osób (52,4 proc.) wciąż zaczyna palenie od łatwo dostępnych w wielu punktach sprzedaży tradycyjnych papierosów, które są również atrakcyjne cenowo w porównaniu z e-papierosami. Jak alarmują w swoim raporcie eksperci ponad 50 proc. palących nastolatków nie ma problemu z zakupem papierosów lub
e-papierosów pomimo swojego, nieadekwatnego wieku.
Palenie tytoniu uzależnia psychicznie i fizycznie. Poza nikotyną, która jest w papierosach substancją silnie uzależniającą najbardziej szkodliwy jest dym tytoniowy, który zawiera ponad 7000 związków, z czego około 100 toksycznych substancji mających bezpośredni wpływ na choroby nowotworowe w szczególności płuc, przełyku, krtani, wargi i języka. Dym papierosowy ma także wpływ na pojawienie się raka żołądka i jelita grubego. Palacze również dużo częściej narażeni są na schorzenia układu oddechowego. Papierosy silnie podrażniają nabłonek wyściełający drogi oddechowe, aż 90% przypadków POCHP wywołanych jest właśnie przez palenie.
Palacze żyją krócej nawet o 20 lat i umierają zazwyczaj przed 65 rokiem życia. Ostatnie badania dowodzą, że nawet 30 lat po rzuceniu palenia dym papierosowy ma wpływ na nasze zdrowie.
-„Specyfiką polskiego rynku jest niebywale szeroka dostępność papierosów. Są one dostępne praktycznie wszędzie i – jakby tego było mało – bardzo dobrze wyeksponowane. Osoba rzucająca palenie jest wystawiana na nieustanną próbę silnej woli. W wielu krajach papierosy są dostępne w ściśle określonych sklepach, niekoniecznie znajdujących się na rutynowej trasie osoby palącej i to może sprzyjać wychodzeniu z nałogu.”- mówi dr. hab. n. med. Paweł Miotła z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Mimo wielu kampanii palacze bagatelizują zagrożenia związane z paleniem, ale też ci, którzy chcieliby rzucić palenie praktycznie nie maja gdzie się zwrócić.
W naszym kraju brakuje poradni antynikotynowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na razie działają jedynie trzy takie ośrodki:
w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Badanie CBOS z 2021 r. pokazuje, że odsetek dorosłych Polaków palących papierosy od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie. Stanowią oni blisko jedną czwartą ogółu jednak według najnowszych danych kobiety palą częściej niż rok temu, a mężczyźni rzadziej.

Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego Polska obok Finlandii, Danii, Szwecji czy Nowej Zelandii ma stać się stać krajem wolnym od tytoniu już w 2030 r.!
-„Jest to bardzo ambitna deklaracja. Jako organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów onkologicznych w Światowym Dniu Bez Papierosa zadajemy decydentom otwarte pytanie jak ma dojść do tak spektakularnej zmiany?
W Szwecji która przyjęła identyczną strategię, pali obecnie 14% obywateli, podczas gdy w Polsce według badania CBOS z 2021 aktywnymi palaczami jest 24 % dorosłych obywateli ! Do tego dochodzi rzesza biernych palaczy. Aż jedna trzecia Polaków (34%) przyznaje, że w ich domach pali się tytoń, a 10% nastolatków narażonych jest w szkołach na bierne wdychanie dymu papierosowego ” - mówią przedstawicielki organizacji pacjenckich Anna Żyłowska ze Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca oraz Katarzyna Gulczyńska z Fundacji Pokonaj Raka.
-„Papierosy – mimo podwyżki akcyzy z początkiem roku – wciąż są zbyt tanie, a ich dostępność finansowa pozostaje względnie duża, co ma wpływ na ułatwioną inicjację zwłaszcza wśród młodzieży” – dodaje Katarzyna Gulczyńska.

001

002

003

004

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image