Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

Microsoft zaprosił nas do zostania sygnatariuszem Paris-Call.W imieniu firmy Microsoft zapraszamy Państwa do dołączenia do grupy sygnatariuszy porozumienia.

 Paris Call to największe międzynarodowe porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrosła liczba cyberataków na organizacje znajdujące się na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19, w tym m.in. Światową Organizację Zdrowia, dostawców usług medycznych, instytuty badawcze, producentów farmaceutycznych i szpitale. Szczególnie teraz wspólne zaadresowanie kwestii cyberprzestępczości w formie porozumienia jest istotnym krokiem w podjęciu starań o wysokie standardy bezpieczeństwa systemów i danych w sieci.

 Paris Call, jako porozumienie zrzeszające szerokie grono podmiotów reprezentujących system ochrony zdrowia, stwarza warunki do wypracowania jednomyślnego i wyraźnego stanowiska na rzecz promocji cyberbezpieczeństwa i zmobilizowania instytucji do wdrażania i przestrzegania wysokich standardów ochrony danych.

 

Wierzymy, że jako Fundacja „Pokonaj Raka”, działająca przede wszystkim w imieniu i na rzecz pacjenta, będą Państwo zainteresowani poparciem inicjatywy zwracającej uwagę na ochronę danych osobowych w sieci. Państwa zaangażowanie może przysłużyć się do zapoczątkowania szerszej dyskusji dot. pozytywnych regulacji cyberprzestrzeni w Polsce.

 

Paris Call ma charakter porozumienia politycznego, a nie prawnie wiążącego. W związku z tym, wszystkie standardy i zobowiązania mają charakter dobrych praktyk, a za ich niedopełnienie nie przewidziano żadnych sankcji.

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image