Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

Władze Uczelni, pracownicy naukowi, zaproszeni goście oraz licznie przybyli studenci 29 września 2013 r., powitali Rok Akademicki 2013/2014 Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Uroczystość Inauguracji odbyła się w Kijów Centrum przy Al. Krasińskiego. W ten sposób uczelnia rozpoczęła swój 12 rok funkcjonowania.

 Z ogromnym wyróżnieniem przyjeliśmy zaproszenie na Inauguracje roku akademickiego 2013 / 2014 Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Uroczystość odbyła się 28 września 2013 roku o godzinie 15.00 w Kijów Centrum, w Krakowie, al. Krasińskiego 34. W ten sposób uczelnia rozpoczęła swój 12 rok funkcjonowania.

Uroczystość Inauguracji uświetnili swą obecnością znakomici goście między innymi:

- Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Małgorzata Marcińska

- Wicemarszałek Sejmu poprzedniej kadencji - Ewa Kierzkowska

- Poseł do Parlamentu Europejskiego - Bogusław Sonik

- Wicewojewoda Małopolski - Andrzej Harężlak

- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak

- Minister Zdrowia poprzednich kadencji, a obecnie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla dr n med. Andrzej Kosiniak - Kamysz

- Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - prof. dr hab. Andrzej Klimek

- prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka - Jaszcz

- była Rektor KWSPZ - dr hab.inż. Barbara Tal - Figiel

- Prezes Fundacji " Pokonaj raka " - mgr. Katarzyna Gulczyńska

- Dyrektorzy Szpitali, Prezesi i Przedstawiciele renomowanych firm kosmetycznych oraz Przyjaciele naszej Uczelni, Pracownicy oraz Studenci

Uroczystość rozpoczęła swoim przemówieniem Pani Rektor KWSPZ prof.dr hab. n. med. Wiesława Tracz. Podsumowała dokonania uczelni w ubiegłym roku akademickim zwracając szczególną uwagę na prężną działalność naukową studentów zaangażowanych w studenckich Kołach Naukowych. Wyniki ich pracy zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez KWSPZ.

Życzenia na nowy Rok Akademicki dla wszystkich studentów i pracowników KWSPZ przesłał Minister Pracy i Polityki społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz. Jego list odczytała Wiceminister Pracy i Polityki społecznej - Małgorzata Marcińska. Minister zwrócił szczególną uwagę na wyjątkowe wyniki badania losów absolwentów KWSPZ, które wskazują, że wykształcenie otrzymywane w KWSPZ daje wysokie gwarancje zdobycia dobrej pracy na niełatwym rynku i pomimo ogólnoświatowego kryzysu.

W następnej kolejności zabrali głos :

- Poseł do Parlamentu Europejskiego - Bogusław Sonik

- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak

- Minister Zdrowia poprzednich kadencji, obecnie Dyrektor Szpitala im. Józefa Dietla - dr. Andrzej Kosiniak - Kamysz oraz

- Prezes Fundacji " Pokonaj raka " - mgr. Katarzyna Gulczyńska

" Magnificencjo, Szanowni Państwo, Chciałabym serdecznie podziękować władzom KWSPZ za wsparcie finansowe udzielane parokrotnie przy realizacji naszego projektu " Szczyty życia ". Wsparcie to jest niezwykle istotne lecz również chciałabym serdecznie podziękować za serce, otwartość na które zawsze mogłam liczyć ze strony Uczelni. To piękne, że Uczelnia która przekazuje wiedzę o temat zdrowia wspiera finansowo tych, którzy o to zdrowie walczą " - powiedziała Prezes Fundacji " Pokonaj raka " Katrzyna Gulczyńska

Podopiecznych Fundacji " Pokonaj raka " reprezentowała Agnieszka Ostrowska - wygrała walkę z czerniakiem.

Zapraszamy na stronę www.kwspz.pl

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image